+421 268 299 170

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s.r.o. venuje ochrane osobných údajov na týchto webových stránkach www.tensoval.sk (ďalej len stránky) zvýšenú pozornosť a vynakladá maximálne úsilie na to, aby osobné údaje, poskytnuté návštevníkmi týchto stránok, boli chránené.

Ochrana osobných údajov

V prípade, že spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. bude mať právo spracovávať osobné údaje, bude tak činiť v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Bez výslovného súhlasu návštevníkov týchto stránok však k spracovávaniu osobných údajov nedôjde, súhlas so spracovávaním osobných údajov bude po návštevníkoch žiadaný vždy pred tým, než k ich poskytnutiu dôjde. Spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. vynakladá všetko možné technické úsilie na to, aby osobné údaje boli chránené a v tejto súvislosti činí potrebné bezpečnostné opatrenia.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Návštevníci môžu, samozrejme, stránky z veľkej časti využívať bez toho, že by museli poskytovať svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov bude návštevník vyzvaný len v prípade, že by chcel získať podrobnejšie informácie týkajúce sa konkrétneho spôsobu riešenia jeho prípadu po medicínskej stránke, a i v tomto prípade budú žiadané osobné údaje, len pokiaľ s tým návštevník vyslovil súhlas, ďalej v nevyhnutne nutnej miere a len k účelu, ku ktorému návštevník dá súhlas. Osobné údaje budú zhromažďované preto, aby bolo možné lepšie porozumieť problému, s ktorým sa návštevník na stránky obracia, informovať o nových produktoch, o ktoré by návštevník mohol mať záujem vzhľadom na jeho potreby, a tým prispieť ku kvalitnej starostlivosti o zdravie toho konkrétneho návštevníka.

Toto prehlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.tensoval.sk.

HARTMANN – RICO spol. s r.o.

Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Tensoval®.
Vyzdvihnutie ZADARMO v jednej z 61 lekární
93 % používateľov odporúča tlakomery Tensoval®
Nákup bez rizika – 14 dní na vrátenie tovaru
+421 268 299 170
Volajte
v po-pia 8–16 hod.
© 2018 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava